Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти
Другий (магістерський) 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

Освітньо-професійна програма «Управління в організаціях готельного і ресторанного господарства»

Освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад»

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти
Перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Марктинг»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

Освітньо-професійна програма «Дизайн»

Освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад»